شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Raiffeisen Precious Metals

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,234.02 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,547 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,187.02 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,047 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 687.02 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,433.02 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.79%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی