شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Raiffeisen - Infotech

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,309 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,028.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,341 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 996.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,534 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 803.26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,529 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,808.26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.32%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی