شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Raiffeisen Industrial

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,216 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 558.55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,659 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 115.55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 881.45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,426 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 651.45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.38%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی