شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Raiffeisen Gold

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,595 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 115.82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 421.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,504 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,975.18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,838 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,641.18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.57%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی