شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Raiffeisen Europe

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,649 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,027.37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,345 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 331.37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,410 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 733.63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,575 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 898.63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.57%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی