شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Raiffeisen Electric Utilities

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 113.73 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 210.73 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,054 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 766.27 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,820 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 532.27 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.07%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی