شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Raiffeisen Consumer

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,826 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 168.02 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,769 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 225.02 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,152.98 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,791 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,796.98 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.83%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی