شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Qatar Natl Bank

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 50 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.94%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی