شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

/ درهم امارات

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / درهم امارات 0 3.6728 3.6735 3.6735 (0%) 0 ۲۰ فروردین
/ درهم امارات 2.6187 2.6187 2.6228 2.6196 (0.04%) 0.0011 ۰۲:۰۷:۱۳
/ درهم امارات 3.7805 3.7782 3.7805 3.7801 (0.08%) 0.0031 ۰۲:۰۷:۱۳
/ درهم امارات 0.5348 0.5343 0.5348 0.5344 (0.09%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۱
/ درهم امارات 3.9916 3.9868 3.9916 3.9883 (0.08%) 0.003 ۰۲:۰۷:۱۳
/ درهم امارات 4.5526 4.5471 4.5526 4.5504 (0.06%) 0.0029 ۰۲:۰۷:۱۳
/ درهم امارات 0.0337 0.0337 0.0338 0.0338 (0%) 0 ۰۲:۰۷:۱۳
/ درهم امارات 0 0.0564 0.0564 0.0564 (0%) 0 ۲۰ فروردین
/ درهم امارات 2.2908 2.2858 2.2908 2.288 (0.14%) 0.0033 ۰۲:۰۷:۱۳
/ درهم امارات 0.713 0.713 0.7175 0.7169 (0.52%) 0.0037 ۰۲:۰۷:۱۶
/ درهم امارات 0 0.5195 0.5203 0.5199 (0%) 0 ۲۰ فروردین
/ درهم امارات 0 0.4738 0.4739 0.4739 (0%) 0 ۲۰ فروردین
/ درهم امارات 0.1528 0.1523 0.153 0.1528 (0.33%) 0.0005 ۰۲:۰۷:۱۶
/ درهم امارات 0.3579 0.3579 0.3583 0.3582 (0.03%) 0.0001 ۰۲:۰۷:۱۳
/ درهم امارات 2.2109 2.2069 2.2109 2.2069 (0.27%) 0.006 ۰۲:۰۷:۱۳
/ درهم امارات 0.8799 0.8794 0.8807 0.8806 (0.03%) 0.0003 ۰۱:۴۲:۱۳
/ درهم امارات 0.049 0.049 0.049 0.049 (0.2%) 0.0001 ۰۱:۱۴:۱۲
/ درهم امارات 0 0.9766 0.9774 0.9767 (0%) 0 ۲۰ فروردین
/ درهم امارات 0.3651 0.3644 0.3651 0.3644 (0.25%) 0.0009 ۰۲:۰۷:۱۶
/ درهم امارات 2.5769 2.5762 2.5771 2.5762 (0.03%) 0.0009 ۰۲:۰۷:۱۳
/ درهم امارات 0.1122 0.1122 0.1123 0.1122 (0.09%) 0.0001 ۰۲:۰۷:۱۶
/ درهم امارات 0.5419 0.5418 0.5426 0.5426 (0.15%) 0.0008 ۰۲:۰۷:۱۶
/ درهم امارات 0 0.1219 0.1224 0.122 (0%) 0 ۲۰ فروردین
VEF/AED 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۱۸ آبان
/ درهم امارات 0.2014 0.2014 0.2019 0.2019 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۱
/ درهم امارات 0 0.2327 0.2332 0.2332 (0%) 0 ۲۰ فروردین
/ درهم امارات 0 11.79 11.89 11.79 (0%) 0 ۲۰ فروردین
/ درهم امارات 5.181 5.181 5.1819 5.1819 (0%) 0 ۰۲:۰۷:۱۳
QAR/PKR 45.89 45.89 46.29 46.29 (0%) 0 ۰۱:۲۸:۱۳
/ درهم امارات 0 9.532 9.532 9.532 (0%) 0 ۲۰ فروردین
/ درهم امارات 0 1.0014 1.0014 1.0014 (0%) 0 ۲۰ فروردین
QAR/GBP 0 0.2237 0.2237 0.2237 (0%) 0 ۱۹ فروردین
QAR/USD 0 0.2746 0.2746 0.2746 (0%) 0 ۱۹ فروردین
QAR/ZAR 0 5.0281 5.0281 5.0281 (0%) 0 ۲۰ فروردین
QAR/PHP 13.8671 13.8616 13.889 13.889 (0.24%) 0.0329 ۰۱:۴۲:۱۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی