شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ProShares UltraPro Short Dow 30

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 64 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.21 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 39.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.21 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.07%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی