شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ProShares Russell 2000 Dividend Gro

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 54 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 58 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.93%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی