شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 914 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,068 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,152 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,211 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,009 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,508 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,712 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.54%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی