iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,328 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,182 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,670 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,840 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,976 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,534 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,859 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.82%