iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیر ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,015 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,585 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,456 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,144 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,726 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,034 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.71%