شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیر ترکیه

  • نرخ فعلی:22,940
  • بالاترین قیمت روز:23,140
  • پایین ترین قیمت روز:22,860
  • بیشترین مقدار نوسان روز:50
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:22,920
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳ بهمن
  • نرخ روز گذشته:22,940
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک لیر ترکیه در روز جاری

نمودار کندل استیک لیر ترکیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22,940 ریال15:59:57
22,950 ریال15:59:47
22,960 ریال15:59:30
22,970 ریال15:58:49
22,960 ریال15:57:58
22,940 ریال15:57:48
22,920 ریال15:56:20
22,920 ریال15:56:16
22,910 ریال15:52:27
22,920 ریال15:51:09
22,910 ریال15:50:38
22,920 ریال15:49:59
22,910 ریال15:49:26
22,920 ریال15:48:26
22,930 ریال15:47:50
22,950 ریال15:47:05
22,940 ریال15:46:49
22,920 ریال15:46:34
22,940 ریال15:46:26
22,940 ریال15:46:22
22,910 ریال15:44:25
22,920 ریال15:43:49
22,910 ریال15:43:24
22,940 ریال15:43:05
22,920 ریال15:42:47
22,940 ریال15:42:22
22,950 ریال15:41:12
22,940 ریال15:40:38
22,920 ریال15:39:57
22,940 ریال15:39:53
22,910 ریال15:39:42
22,920 ریال15:38:43
22,910 ریال15:37:48
22,950 ریال15:37:15
22,920 ریال15:37:01
22,940 ریال15:36:53
22,950 ریال15:36:48
22,950 ریال15:36:45
22,930 ریال15:36:33
22,920 ریال15:36:00
22,940 ریال15:35:35
22,920 ریال15:34:41
22,940 ریال15:34:24
22,920 ریال15:33:28
22,930 ریال15:32:59
22,920 ریال15:31:39
22,930 ریال15:29:51
22,960 ریال15:29:39
22,950 ریال15:29:09
22,940 ریال15:28:55
22,920 ریال15:27:26
22,930 ریال15:26:14
22,920 ریال15:25:52
22,930 ریال15:25:32
22,940 ریال15:24:56
22,930 ریال15:24:41
22,920 ریال15:24:25
22,940 ریال15:23:50
22,970 ریال15:23:09
22,920 ریال15:22:50
22,950 ریال15:22:45
22,940 ریال15:22:31
22,920 ریال15:21:19
22,930 ریال15:20:41
22,920 ریال15:18:42
22,930 ریال15:18:27
22,960 ریال15:17:56
22,920 ریال15:17:52
22,950 ریال15:17:40
22,970 ریال15:17:25
22,950 ریال15:16:49
22,920 ریال15:16:15
22,970 ریال15:16:06
22,970 ریال15:16:06
22,940 ریال15:15:54
22,930 ریال15:15:33
22,940 ریال15:15:00
22,970 ریال15:14:10
22,920 ریال15:13:53
22,960 ریال15:13:50
22,930 ریال15:13:39
22,920 ریال15:12:56
22,930 ریال15:12:41
22,920 ریال15:11:55
22,950 ریال15:11:45
22,960 ریال15:11:30
22,950 ریال15:10:56
22,960 ریال15:09:45
22,940 ریال15:08:39
22,920 ریال15:07:40
22,910 ریال15:06:25
22,930 ریال15:05:58
22,910 ریال15:05:42
22,950 ریال15:05:26
22,910 ریال15:05:21
22,910 ریال15:05:21
22,940 ریال15:04:59
22,950 ریال15:04:47
22,940 ریال15:04:34
22,950 ریال15:02:48
22,940 ریال15:02:31
22,950 ریال15:01:31
22,930 ریال15:01:14
22,940 ریال15:00:43
22,920 ریال14:59:59
22,940 ریال14:59:46
22,920 ریال14:59:34
22,940 ریال14:59:21
22,930 ریال14:58:01
22,940 ریال14:57:50
22,930 ریال14:57:23
22,940 ریال14:56:26
22,930 ریال14:56:06
22,920 ریال14:55:51
22,910 ریال14:54:45
22,920 ریال14:54:32
22,910 ریال14:52:55
22,920 ریال14:52:44
22,910 ریال14:52:32
22,930 ریال14:52:20
22,910 ریال14:51:37
22,920 ریال14:51:25
22,920 ریال14:51:21
22,930 ریال14:50:57
22,920 ریال14:50:29
22,920 ریال14:50:24
22,940 ریال14:49:33
22,940 ریال14:49:27
22,920 ریال14:47:54
22,930 ریال14:47:33
22,920 ریال14:47:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات