iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

منات جدید ترکمنستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,668 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,212 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,411 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,469 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,411 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,469 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.88%