شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنگاپور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 114,070 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 350 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 112,555 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,865 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 105,601 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,819 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 97,765 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16,655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.04%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی