شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال عربستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 555 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,925 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,845 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,599 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,171 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,489 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.33%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی