iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال عربستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,044 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 826 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 36,599 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,271 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35,466 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,404 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.1%