شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روبل روسیه

  • نرخ فعلی:2,210
  • بالاترین قیمت روز:2,220
  • پایین ترین قیمت روز:2,200
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,200
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۵:۵۵
  • نرخ روز گذشته:2,210
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,210 ریال18:35:55
2,220 ریال18:35:34
2,210 ریال18:34:20
2,220 ریال18:33:53
2,210 ریال18:33:27
2,220 ریال18:31:12
2,210 ریال18:30:30
2,220 ریال18:29:20
2,210 ریال18:28:32
2,220 ریال18:27:40
2,210 ریال16:51:26
2,220 ریال16:50:52
2,210 ریال16:49:28
2,220 ریال16:48:24
2,210 ریال16:47:20
2,220 ریال16:46:40
2,210 ریال16:46:18
2,220 ریال16:45:28
2,210 ریال16:44:17
2,220 ریال16:43:22
2,210 ریال16:41:23
2,220 ریال16:39:37
2,210 ریال15:23:58
2,220 ریال15:23:26
2,210 ریال15:03:58
2,220 ریال15:03:32
2,210 ریال15:02:34
2,210 ریال15:02:31
2,220 ریال15:00:23
2,210 ریال14:17:12
2,220 ریال14:16:27
2,210 ریال14:16:09
2,220 ریال14:15:32
2,210 ریال14:14:30
2,220 ریال14:13:23
2,210 ریال14:13:09
2,220 ریال14:11:31
2,210 ریال14:03:38
2,200 ریال13:59:28
2,210 ریال13:58:58
2,200 ریال13:58:31
2,210 ریال13:57:54
2,200 ریال13:56:31
2,210 ریال13:55:58
2,210 ریال13:55:57
2,200 ریال13:55:22
2,210 ریال13:54:56
2,200 ریال13:48:31
2,210 ریال13:47:49
2,200 ریال13:46:32
2,210 ریال13:46:09
2,210 ریال13:46:01
2,200 ریال13:41:35
2,210 ریال13:41:05
2,210 ریال13:41:01
2,200 ریال13:40:09
2,210 ریال13:39:51
2,200 ریال13:38:08
2,210 ریال13:37:51
2,200 ریال13:37:04
2,210 ریال13:36:49
2,210 ریال13:36:48
2,200 ریال13:30:56
2,210 ریال12:01:36
2,200 ریال12:01:00
2,200 ریال12:01:00
2,210 ریال11:57:12
2,200 ریال11:56:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات