شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 980 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,052 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,751 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,359 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,510 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.56%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی