iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال قطر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,597 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,263 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,984 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,876 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,716 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,312 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,548 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.17%