شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار نیوزیلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 110,449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,861 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 106,670 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8,640 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 100,464 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,846 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 94,940 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20,370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.46%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی