شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رینگیت مالزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,492 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 168 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,275 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,385 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,951 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,709 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,373 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,287 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.95%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی