شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رینگیت مالزی

  • نرخ فعلی:33,540
  • بالاترین قیمت روز:33,820
  • پایین ترین قیمت روز:33,440
  • بیشترین مقدار نوسان روز:30
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:33,550
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳ بهمن
  • نرخ روز گذشته:33,540
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار کندل استیک رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
33,540 ریال15:59:47
33,560 ریال15:59:30
33,570 ریال15:58:05
33,560 ریال15:57:48
33,540 ریال15:54:41
33,550 ریال15:54:25
33,540 ریال15:52:27
33,550 ریال15:50:38
33,560 ریال15:49:59
33,550 ریال15:48:58
33,560 ریال15:48:26
33,570 ریال15:47:05
33,550 ریال15:46:49
33,560 ریال15:46:34
33,540 ریال15:44:42
33,550 ریال15:44:25
33,560 ریال15:43:05
33,540 ریال15:42:47
33,560 ریال15:42:31
33,570 ریال15:41:12
33,540 ریال15:40:38
33,550 ریال15:39:57
33,540 ریال15:39:42
33,550 ریال15:38:43
33,540 ریال15:37:15
33,560 ریال15:36:53
33,550 ریال15:36:33
33,540 ریال15:36:00
33,570 ریال15:35:35
33,540 ریال15:34:41
33,560 ریال15:34:24
33,540 ریال15:33:27
33,560 ریال15:32:59
33,540 ریال15:31:39
33,560 ریال15:29:55
33,550 ریال15:29:39
33,540 ریال15:29:24
33,560 ریال15:28:55
33,540 ریال15:27:26
33,560 ریال15:26:14
33,540 ریال15:25:52
33,560 ریال15:25:32
33,570 ریال15:24:56
33,550 ریال15:24:41
33,540 ریال15:24:25
33,570 ریال15:23:08
33,540 ریال15:22:50
33,570 ریال15:22:31
33,540 ریال15:21:19
33,550 ریال15:20:40
33,540 ریال15:18:42
33,560 ریال15:17:56
33,540 ریال15:17:40
33,570 ریال15:17:25
33,540 ریال15:16:14
33,570 ریال15:15:54
33,550 ریال15:15:33
33,570 ریال15:14:10
33,540 ریال15:13:53
33,550 ریال15:13:39
33,540 ریال15:12:56
33,560 ریال15:12:41
33,540 ریال15:11:45
33,550 ریال15:11:30
33,540 ریال15:10:56
33,560 ریال15:09:08
33,570 ریال15:08:53
33,560 ریال15:08:39
33,540 ریال15:06:25
33,570 ریال15:05:58
33,540 ریال15:05:42
33,560 ریال15:05:26
33,540 ریال15:04:59
33,560 ریال15:04:47
33,540 ریال15:04:34
33,560 ریال15:03:03
33,570 ریال15:02:48
33,540 ریال15:02:31
33,560 ریال15:00:42
33,540 ریال14:59:59
33,560 ریال14:59:46
33,540 ریال14:59:34
33,560 ریال14:59:20
33,550 ریال14:58:01
33,570 ریال14:57:50
33,550 ریال14:57:37
33,560 ریال14:57:23
33,570 ریال14:56:06
33,550 ریال14:55:51
33,540 ریال14:55:37
33,550 ریال14:55:24
33,540 ریال14:54:45
33,550 ریال14:54:32
33,540 ریال14:52:55
33,550 ریال14:52:44
33,540 ریال14:52:32
33,570 ریال14:52:20
33,550 ریال14:51:59
33,540 ریال14:51:25
33,560 ریال14:50:57
33,540 ریال14:49:45
33,570 ریال14:49:33
33,540 ریال14:47:54
33,550 ریال14:47:33
33,540 ریال14:46:56
33,550 ریال14:46:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات