شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 574,099 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,171 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 556,508 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20,762 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 531,860 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 45,410 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 489,234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 88,036 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.99%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی