iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 468,835 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30,215 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 459,290 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 39,760 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 443,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 55,574 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 412,598 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 86,452 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.95%