iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ین ژاپن

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 126,627 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,413 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 125,282 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,758 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 121,373 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 114,271 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14,769 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.92%