شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ین ژاپن

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 150,375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 905 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 149,580 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,700 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 133,340 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17,940 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 122,150 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.85%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی