شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روپیه هند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,481 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 89 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,317 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,178 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 332 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.24%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی