شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار هنگ کنگ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,910 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 140 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,471 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 579 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,399 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,618 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.62%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی