iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 52,113 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,037 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50,003 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,147 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47,276 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,313 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,837 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.64%