شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لاری گرجستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 55,422 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,858 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 53,504 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,776 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 52,637 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 50,136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.25%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی