شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 217,384 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,186 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 211,527 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11,043 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 204,340 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18,230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 191,164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31,406 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.43%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی