iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 185,505 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14,375 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 181,926 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17,954 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 175,745 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24,135 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 160,785 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 39,095 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.32%