شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند انگلیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 201,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 199,878 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 258 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 188,347 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 173,498 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.06%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی