شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نمودارهای تطبیقی

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 171,775 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,745 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 168,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 974 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 154,545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 142,937 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26,093 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.25%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی