iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 152,465 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,325 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 150,825 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,965 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 145,171 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,619 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 136,109 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.46%