شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 171,518 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 528 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 169,788 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,202 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 156,513 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,477 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 144,518 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26,472 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.32%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی