شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سلیمانیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 177,850 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 171,368 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,432 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 164,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,792 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 148,743 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29,057 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.54%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی