iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سلیمانیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 139,245 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,855 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 137,717 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,383 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 133,260 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,840 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 124,870 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.8%