شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سلیمانیه

  • نرخ فعلی:135,100
  • بالاترین قیمت روز:136,100
  • پایین ترین قیمت روز:135,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:300
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:135,700
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:136,200
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,100

نمودار کندل استیک دلار سلیمانیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سلیمانیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
135,100 ریال19:23:11
135,200 ریال19:01:26
135,500 ریال17:39:08
135,400 ریال17:13:16
135,350 ریال17:12:09
135,200 ریال15:48:05
135,000 ریال15:37:49
135,300 ریال15:04:54
135,500 ریال14:26:29
135,700 ریال14:06:21
135,600 ریال13:56:05
135,700 ریال13:32:23
135,600 ریال13:22:30
135,700 ریال13:22:06
135,900 ریال12:41:43
135,800 ریال12:31:08
135,900 ریال12:21:11
136,000 ریال12:17:26
136,100 ریال12:11:15
135,900 ریال12:04:16
136,000 ریال11:54:21
136,100 ریال11:53:08
136,000 ریال11:37:07
135,900 ریال11:30:55
136,000 ریال11:27:37
136,100 ریال11:26:04
135,900 ریال11:12:18
135,700 ریال11:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات