iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار فردایی / سبزه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 138,568 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,232 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 136,890 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,910 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 135,358 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 135,358 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.76%