شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار فردایی / سبزه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 164,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,400 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 158,785 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,215 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 145,153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17,847 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 142,587 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20,413 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.32%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی