شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 154,343 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,313 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 151,552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,522 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 139,616 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,414 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 129,256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19,774 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.3%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی