iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 140,675 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,315 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 137,259 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9,731 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 131,763 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15,227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 123,147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23,843 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.36%