iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 136,081 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,409 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 133,954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,536 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 129,872 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,618 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 122,116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,374 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.23%