iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 520 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,462 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 658 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,926 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,603 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,517 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.53%