شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون دانمارک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,970 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 520 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,607 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 157 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,467 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,983 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,757 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,693 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.69%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی