شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,911 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 199 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,267 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 843 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,791 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,408 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,702 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.29%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی