iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 154,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9,908 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 149,223 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15,207 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 142,100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22,330 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 131,076 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33,354 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.45%