شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوئیس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 183,027 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 723 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 176,793 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,957 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 171,111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,639 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 155,045 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28,705 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.51%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی