شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوئیس

  • نرخ فعلی:142,230
  • بالاترین قیمت روز:143,330
  • پایین ترین قیمت روز:141,800
  • بیشترین مقدار نوسان روز:141,888.31
  • درصد بیشترین نوسان روز:41525.45%
  • نرخ بازگشایی بازار:142,230
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳ بهمن
  • نرخ روز گذشته:142,230
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک فرانک سوئیس در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوئیس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.035851 ریال19:44:13
1,571.09 ریال19:43:53
0.7038 ریال19:42:29
1.354 ریال19:42:25
1.3067 ریال19:42:22
474.07 ریال19:40:24
1,329 ریال19:38:19
1,487.93 ریال19:38:18
0.01808 ریال19:38:15
0.13155 ریال19:38:15
0.5003 ریال19:38:14
204.33 ریال19:37:19
1,167.75 ریال19:37:09
5,923 ریال19:36:52
572.75 ریال19:35:28
60.065 ریال19:35:23
0.567 ریال19:35:22
0.236626 ریال19:35:20
49.9756 ریال19:35:19
0.426987 ریال19:35:18
4.9138 ریال19:35:17
1,013 ریال19:33:18
0.00002390 ریال19:32:25
53.47 ریال19:32:25
0.00372811 ریال19:32:24
0.00548652 ریال19:32:24
1,299.51 ریال19:32:22
0.03655 ریال19:32:22
1,132.18 ریال19:32:19
2.685 ریال19:32:12
9,244.25 ریال19:30:27
28.85 ریال19:30:11
0.003616 ریال19:29:15
0.006168 ریال19:29:13
5.7102 ریال19:29:12
162.49 ریال19:29:11
0.6824 ریال19:29:05
0.000382 ریال19:26:18
0.00008507 ریال19:26:15
0.2376 ریال19:26:06
3,976 ریال19:25:18
87.22 ریال19:25:17
676.64 ریال19:24:18
484.49 ریال19:24:17
18.038 ریال19:23:42
54.59 ریال19:23:18
311.18 ریال19:23:17
61.955 ریال19:23:06
7.2806 ریال19:21:28
4.507 ریال19:21:26
6.7455 ریال19:21:25
0.00029168 ریال19:20:23
0.00217647 ریال19:20:19
0.0212 ریال19:20:16
2.682 ریال19:20:10
9.642 ریال19:19:07
423.77 ریال19:19:06
1.7563 ریال19:18:27
1,728.27 ریال19:17:19
0.009932 ریال19:17:16
0.004287 ریال19:17:15
0.4724 ریال19:15:08
0.00168662 ریال19:14:22
0.00723121 ریال19:14:21
0.9707 ریال19:14:21
54.675 ریال19:14:20
0.000849 ریال19:14:20
0.03447 ریال19:14:19
491.2 ریال19:08:18
0.022051 ریال19:08:16
0.020821 ریال19:08:16
0.000339 ریال19:08:15
0.41133068 ریال19:08:13
59.79 ریال19:08:12
0.5805 ریال19:08:07
111.02 ریال19:08:06
555 ریال19:03:19
1.5276 ریال19:03:10
1,169.83 ریال19:03:07
24.142 ریال19:02:46
416.59 ریال19:02:45
953.04 ریال19:02:44
441.13 ریال19:02:44
118,903.89 ریال19:02:43
0.377 ریال19:02:42
59.28 ریال19:02:41
1,101.55 ریال19:02:39
119.56 ریال19:02:38
87.1 ریال19:02:37
66.6 ریال19:02:37
139.78 ریال19:02:35
0.236104 ریال19:02:34
0.0022931 ریال19:02:33
0.000849 ریال19:02:33
0.0429 ریال19:00:37
14.4206 ریال19:00:37
0.6827 ریال19:00:36
185.76 ریال19:00:33
341.69 ریال19:00:31
142,230 ریال15:59:47
142,310 ریال15:59:30
142,340 ریال15:58:49
142,370 ریال15:58:06
142,340 ریال15:57:48
142,260 ریال15:57:26
142,230 ریال15:56:15
142,230 ریال15:56:11
142,260 ریال15:54:42
142,280 ریال15:54:25
142,260 ریال15:53:51
142,210 ریال15:52:27
142,250 ریال15:52:09
142,290 ریال15:51:35
142,290 ریال15:51:35
142,230 ریال15:51:09
142,220 ریال15:50:38
142,260 ریال15:49:59
142,220 ریال15:49:26
142,240 ریال15:48:58
142,260 ریال15:48:42
142,280 ریال15:48:26
142,290 ریال15:47:49
142,310 ریال15:47:05
142,250 ریال15:46:49
142,280 ریال15:46:34
142,210 ریال15:46:20
142,210 ریال15:46:16
142,200 ریال15:44:42
142,220 ریال15:44:25
142,280 ریال15:43:05
142,200 ریال15:42:47
142,270 ریال15:42:31
142,290 ریال15:42:17
142,260 ریال15:41:35
142,260 ریال15:41:32
142,310 ریال15:41:12
142,210 ریال15:40:38
142,240 ریال15:39:57
142,260 ریال15:39:52
142,200 ریال15:39:42
142,230 ریال15:39:25
142,240 ریال15:38:59
142,230 ریال15:38:43
142,200 ریال15:37:47
142,230 ریال15:37:15
142,300 ریال15:36:53
142,230 ریال15:36:46
142,230 ریال15:36:43
142,240 ریال15:36:33
142,210 ریال15:36:00
142,330 ریال15:35:35
142,210 ریال15:34:51
142,210 ریال15:34:41
142,290 ریال15:34:24
142,270 ریال15:33:55
142,200 ریال15:33:28
142,200 ریال15:33:17
142,250 ریال15:32:30
142,190 ریال15:31:39
142,240 ریال15:31:19
142,240 ریال15:30:24
142,290 ریال15:29:55
142,260 ریال15:29:50
142,260 ریال15:29:39
142,230 ریال15:29:06
142,260 ریال15:28:55
142,190 ریال15:28:24
142,250 ریال15:27:52
142,200 ریال15:27:26
142,260 ریال15:26:14
142,290 ریال15:26:00
142,290 ریال15:25:59
142,230 ریال15:25:52
142,280 ریال15:25:32
142,320 ریال15:24:56
142,270 ریال15:24:41
142,230 ریال15:24:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات