شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 114,047 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,477 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 114,186 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,616 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 108,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,339 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 99,917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,653 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.66%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی