شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دینار بحرین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 420,997 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 723 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 411,126 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10,594 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 379,128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42,592 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 348,904 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 72,816 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.87%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی