iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دینار بحرین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 377,330 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25,290 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 368,970 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 33,650 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 355,337 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 47,283 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 330,775 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 71,845 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.72%