شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دینار بحرین

  • نرخ فعلی:422,050
  • بالاترین قیمت روز:422,090
  • پایین ترین قیمت روز:420,710
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,380
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:422,090
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۷:۰۴
  • نرخ روز گذشته:421,720
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:330

نمودار کندل استیک دینار بحرین در روز جاری

نمودار کندل استیک دینار بحرین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
422,050 ریال15:57:04
420,710 ریال15:56:06
422,050 ریال15:50:05
422,050 ریال15:50:05
420,710 ریال15:49:07
422,050 ریال15:43:04
420,710 ریال15:42:07
422,050 ریال15:41:05
422,070 ریال15:36:05
420,710 ریال15:35:12
420,710 ریال15:35:12
422,070 ریال15:29:04
420,710 ریال15:28:11
422,070 ریال15:22:04
420,710 ریال15:21:11
422,070 ریال15:15:05
422,070 ریال15:15:04
420,710 ریال15:14:11
422,070 ریال15:11:04
422,090 ریال15:08:04
420,710 ریال15:07:10
422,090 ریال15:01:05
420,710 ریال15:00:15
420,710 ریال15:00:15
422,090 ریال14:57:04
420,710 ریال14:56:11
422,090 ریال14:50:05
422,090 ریال14:50:04
420,710 ریال14:49:11
422,090 ریال14:43:04
420,710 ریال14:42:11
422,090 ریال14:36:05
420,710 ریال14:35:10
420,710 ریال14:35:10
422,090 ریال14:29:05
422,090 ریال14:29:04
420,710 ریال14:28:13
422,090 ریال14:22:04
420,710 ریال14:21:13
422,090 ریال14:15:04
422,090 ریال14:15:04
420,710 ریال14:14:12
422,090 ریال14:08:04
420,710 ریال14:07:14
422,090 ریال14:01:06
420,710 ریال14:00:24
420,710 ریال14:00:21
422,090 ریال13:57:04
420,710 ریال13:56:12
422,090 ریال13:50:05
422,090 ریال13:50:04
420,710 ریال13:49:12
422,090 ریال13:43:04
420,710 ریال13:42:13
422,090 ریال13:41:04
422,070 ریال13:36:04
420,710 ریال13:35:14
420,710 ریال13:35:13
422,070 ریال13:29:04
420,710 ریال13:28:12
422,070 ریال13:22:04
420,710 ریال13:21:12
422,070 ریال13:15:05
422,070 ریال13:15:04
420,710 ریال13:14:11
422,070 ریال13:08:04
420,710 ریال13:07:10
422,070 ریال13:01:06
420,710 ریال13:00:18
420,710 ریال13:00:15
422,050 ریال12:57:04
420,710 ریال12:56:11
422,050 ریال12:50:05
422,050 ریال12:50:05
420,710 ریال12:49:12
422,050 ریال12:43:04
420,710 ریال12:42:13
422,050 ریال12:36:05
420,710 ریال12:35:15
420,710 ریال12:35:13
422,070 ریال12:29:04
420,710 ریال12:28:12
422,070 ریال12:22:04
420,710 ریال12:21:14
422,070 ریال12:15:05
422,070 ریال12:15:04
420,710 ریال12:14:13
422,070 ریال12:11:04
422,090 ریال12:08:11
420,710 ریال12:07:13
422,090 ریال12:01:06
420,710 ریال12:00:24
420,710 ریال12:00:24
422,090 ریال11:57:04
420,710 ریال11:56:14
422,090 ریال11:51:05
422,070 ریال11:50:06
422,070 ریال11:50:05
420,710 ریال11:49:13
422,070 ریال11:43:04
420,710 ریال11:42:14
422,070 ریال11:36:05
420,710 ریال11:35:14
420,710 ریال11:35:14
422,070 ریال11:31:05
422,090 ریال11:29:04
420,710 ریال11:28:13
422,090 ریال11:23:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی