شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

منات آذربایجان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 88,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 87,133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 867 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 73,796 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,204 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 69,906 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18,094 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.88%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی