شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 115,850 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,960 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 110,813 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,997 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 105,039 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,771 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 98,642 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19,168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.43%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی