شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

افغانی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,166 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,947 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 373 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.16%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی