شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

افغانی

  • نرخ فعلی:1,770
  • بالاترین قیمت روز:1,780
  • پایین ترین قیمت روز:1,730
  • بیشترین مقدار نوسان روز:40
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,780
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۰:۴۳
  • نرخ روز گذشته:1,730
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:40

نمودار کندل استیک افغانی در روز جاری

نمودار کندل استیک افغانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,770 ریال13:00:43
1,780 ریال12:59:20
1,770 ریال12:58:06
1,780 ریال12:57:54
1,770 ریال12:57:44
1,780 ریال12:57:20
1,770 ریال12:55:55
1,780 ریال12:55:39
1,770 ریال12:50:08
1,780 ریال12:49:55
1,770 ریال12:47:45
1,780 ریال12:47:33
1,770 ریال12:44:20
1,780 ریال12:43:06
1,770 ریال12:38:32
1,780 ریال12:38:18
1,770 ریال12:36:48
1,780 ریال12:36:24
1,770 ریال12:35:55
1,780 ریال12:35:22
1,770 ریال12:34:22
1,780 ریال12:32:52
1,770 ریال12:32:29
1,780 ریال12:05:14
1,770 ریال12:04:58
1,780 ریال12:04:53
1,770 ریال12:04:48
1,780 ریال12:04:43
1,770 ریال12:04:37
1,780 ریال12:04:21
1,770 ریال12:04:11
1,770 ریال12:04:11
1,780 ریال12:03:46
1,770 ریال12:03:40
1,780 ریال12:03:35
1,770 ریال12:03:22
1,780 ریال12:02:56
1,770 ریال12:02:43
1,780 ریال12:02:31
1,770 ریال12:02:17
1,780 ریال12:01:37
1,770 ریال12:01:20
1,780 ریال12:00:38
1,770 ریال12:00:21
1,780 ریال11:59:36
1,770 ریال11:59:33
1,780 ریال11:59:28
1,770 ریال11:59:24
1,780 ریال11:58:46
1,770 ریال11:58:35
1,780 ریال11:58:31
1,770 ریال11:58:27
1,780 ریال11:58:15
1,770 ریال11:57:55
1,780 ریال11:57:40
1,770 ریال11:57:36
1,780 ریال11:57:32
1,770 ریال11:57:25
1,780 ریال11:57:20
1,770 ریال11:57:15
1,780 ریال11:56:57
1,770 ریال11:56:54
1,780 ریال11:56:29
1,770 ریال11:56:10
1,780 ریال11:55:54
1,770 ریال11:55:50
1,780 ریال11:55:45
1,770 ریال11:55:37
1,780 ریال11:55:32
1,770 ریال11:55:23
1,780 ریال11:54:57
1,770 ریال11:54:49
1,780 ریال11:54:46
1,770 ریال11:54:30
1,780 ریال11:54:18
1,770 ریال11:53:58
1,780 ریال11:38:48
1,770 ریال11:37:32
1,780 ریال11:37:28
1,770 ریال11:37:19
1,780 ریال11:37:14
1,770 ریال11:31:14
1,780 ریال11:30:59
1,770 ریال11:30:52
1,780 ریال11:30:41
1,770 ریال11:30:15
1,780 ریال11:29:48
1,770 ریال11:29:37
1,780 ریال11:29:33
1,770 ریال11:29:18
1,780 ریال11:28:58
1,770 ریال11:28:29
1,780 ریال11:28:10
1,770 ریال11:27:49
1,780 ریال11:27:42
1,770 ریال11:26:54
1,780 ریال11:26:50
1,770 ریال11:26:46
1,780 ریال11:26:43
1,770 ریال11:24:54
1,780 ریال11:24:51
1,770 ریال11:22:15
1,780 ریال11:22:08
1,770 ریال11:19:19
1,780 ریال11:19:13
1,770 ریال11:18:53
1,780 ریال11:18:50
1,770 ریال11:18:26
1,780 ریال11:18:21
1,770 ریال11:17:21
1,780 ریال11:17:16
1,770 ریال11:15:52
1,780 ریال11:15:49
1,770 ریال11:15:38
1,780 ریال11:15:35
1,770 ریال11:15:20
1,780 ریال11:15:16
1,770 ریال11:14:38
1,730 ریال11:08:24
1,770 ریال11:07:29
1,730 ریال11:02:27
1,770 ریال11:02:24
1,780 ریال11:01:26
1,780 ریال11:01:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات