شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,837 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 73 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,187 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,555 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,686 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.22%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی