شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PowerShares S&P 500 High Div Low Vol

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.34%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی