شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.63%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی