شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زلوتی لهستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2359
  • بالاترین قیمت روز:0.2393
  • پایین ترین قیمت روز:0.2356
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2393
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۷:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.2374
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.64%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2359 ریال12:57:05
0.2393 ریال12:56:08
0.236 ریال12:52:04
0.2361 ریال12:50:06
0.2361 ریال12:50:05
0.2393 ریال12:49:12
0.2361 ریال12:47:04
0.2359 ریال12:43:04
0.2393 ریال12:42:11
0.2357 ریال12:37:04
0.2356 ریال12:36:05
0.2393 ریال12:35:14
0.2393 ریال12:35:13
0.2356 ریال12:32:05
0.236 ریال12:29:04
0.2393 ریال12:28:11
0.236 ریال12:22:04
0.2356 ریال12:21:15
0.236 ریال12:17:04
0.2359 ریال12:15:06
0.2359 ریال12:15:05
0.2356 ریال12:14:13
0.2359 ریال12:12:05
0.2357 ریال12:08:05
0.2356 ریال12:02:07
0.2358 ریال12:01:14
0.2368 ریال12:00:29
0.2368 ریال12:00:28
0.2358 ریال11:57:05
0.2368 ریال11:56:14
0.2363 ریال11:52:04
0.2366 ریال11:50:07
0.2366 ریال11:50:07
0.2368 ریال11:49:14
0.2366 ریال11:47:05
0.2368 ریال11:43:05
0.2393 ریال11:42:13
0.2369 ریال11:37:04
0.237 ریال11:36:05
0.2393 ریال11:35:13
0.2393 ریال11:35:12
0.237 ریال11:32:05
0.2371 ریال11:29:05
0.2393 ریال11:28:11
0.2371 ریال11:27:04
0.2372 ریال11:22:04
0.2393 ریال11:21:13
0.2371 ریال11:17:04
0.237 ریال11:15:05
0.237 ریال11:15:05
0.2393 ریال11:14:13
0.237 ریال11:12:05
0.2371 ریال11:08:05
0.2393 ریال11:07:11
0.2371 ریال11:02:05
0.2372 ریال11:01:06
0.2373 ریال11:00:19
0.2373 ریال11:00:18
0.2372 ریال10:57:05
0.2373 ریال10:56:11
0.2374 ریال10:52:04
0.2373 ریال10:47:04
0.2371 ریال10:43:05
0.2393 ریال10:42:12
0.2372 ریال10:36:05
0.2393 ریال10:35:14
0.2393 ریال10:35:13
0.2372 ریال10:29:04
0.2393 ریال10:28:12
0.2372 ریال9:52:05
0.2371 ریال9:50:06
0.2371 ریال9:50:06
0.2372 ریال9:49:12
0.2371 ریال9:47:05
0.2372 ریال9:43:05
0.2393 ریال9:42:13
0.2372 ریال9:36:05
0.2393 ریال9:35:13
0.2393 ریال9:35:13
0.2372 ریال9:29:04
0.2393 ریال9:28:13
0.2372 ریال9:22:05
0.2393 ریال9:21:15
0.2371 ریال9:17:04
0.2372 ریال9:15:05
0.2372 ریال9:15:05
0.2393 ریال9:14:12
0.2372 ریال9:12:05
0.2371 ریال9:08:05
0.2393 ریال9:07:13
0.2372 ریال9:01:07
0.2393 ریال9:00:20
0.2393 ریال9:00:19
0.2372 ریال8:57:05
0.2393 ریال8:56:13
0.2373 ریال8:50:07
0.2373 ریال8:50:07
0.2393 ریال8:49:12
0.2373 ریال8:43:05
0.2372 ریال8:42:13
0.2373 ریال8:36:05
0.2372 ریال8:35:12
0.2372 ریال8:35:12
0.2373 ریال8:32:05
0.2372 ریال8:27:05
0.2373 ریال8:21:14
0.2372 ریال8:17:06
0.2373 ریال8:01:10
0.2393 ریال8:00:23
0.2393 ریال8:00:22
0.2373 ریال7:57:06
0.2393 ریال7:56:13
0.2373 ریال7:52:05
0.2374 ریال7:50:07
0.2374 ریال7:50:06
0.2393 ریال7:49:12
0.2374 ریال7:43:06
0.2393 ریال7:42:23
0.2374 ریال7:36:07
0.2393 ریال7:35:14
0.2393 ریال7:35:14
0.2374 ریال7:29:06
0.2393 ریال7:28:12
0.2374 ریال7:22:07
0.2393 ریال7:21:14
0.2374 ریال7:15:06
0.2374 ریال7:15:06
0.2393 ریال7:14:11
0.2374 ریال7:08:06
0.2393 ریال7:07:12
0.2374 ریال7:01:07
0.2393 ریال7:00:21
0.2393 ریال7:00:20
0.2374 ریال6:57:06
0.2393 ریال6:56:13
0.2374 ریال6:50:08
0.2374 ریال6:50:07
0.2393 ریال6:49:12
0.2374 ریال6:47:05
0.2375 ریال6:43:05
0.2393 ریال6:42:13
0.2375 ریال6:37:05
0.2376 ریال6:36:06
0.2393 ریال6:35:13
0.2393 ریال6:35:12
0.2376 ریال6:32:05
0.2375 ریال6:29:05
0.2393 ریال6:28:12
0.2375 ریال6:21:18
0.2376 ریال6:15:05
0.2376 ریال6:15:05
0.2375 ریال6:14:13
0.2376 ریال6:08:05
0.2375 ریال6:07:14
0.2376 ریال6:02:08
0.2375 ریال6:01:08
0.2393 ریال6:00:24
0.2393 ریال6:00:22
0.2375 ریال5:57:06
0.2393 ریال5:56:11
0.2375 ریال5:50:06
0.2375 ریال5:50:06
0.2393 ریال5:49:10
0.2375 ریال5:43:05
0.2393 ریال5:42:11
0.2375 ریال5:36:06
0.2393 ریال5:35:11
0.2393 ریال5:35:10
0.2375 ریال5:29:04
0.2393 ریال5:28:10
0.2375 ریال5:27:04
0.2376 ریال5:22:05
0.2393 ریال5:21:11
0.2376 ریال5:17:04
0.2377 ریال5:15:05
0.2377 ریال5:15:04
0.2393 ریال5:14:10
0.2377 ریال5:08:05
0.2393 ریال5:07:06
0.2376 ریال5:02:05
0.2375 ریال5:01:06
0.2393 ریال5:00:11
0.2393 ریال5:00:10
0.2375 ریال4:57:05
0.2393 ریال4:56:08
0.2375 ریال4:52:04
0.2374 ریال4:50:05
0.2374 ریال4:50:05
0.2393 ریال4:49:06
0.2374 ریال4:47:04
0.2376 ریال4:43:05
0.2393 ریال4:42:07
0.2375 ریال4:37:05
0.2376 ریال4:36:04
0.2393 ریال4:35:08
0.2393 ریال4:35:07
0.2376 ریال4:32:05
0.2375 ریال4:29:05
0.2393 ریال4:28:12
0.2375 ریال4:22:04
0.2393 ریال4:21:08
0.2377 ریال4:17:04
0.2375 ریال4:15:05
0.2375 ریال4:15:04
0.2393 ریال4:14:07
0.2375 ریال4:12:04
0.238 ریال4:08:05
0.2393 ریال4:07:08
0.2381 ریال4:01:06
0.2393 ریال4:00:14
0.2393 ریال4:00:14
0.2381 ریال3:57:05
0.2393 ریال3:56:07
0.2381 ریال3:50:05
0.2381 ریال3:50:05
0.2393 ریال3:49:11
0.2381 ریال3:47:04
0.238 ریال3:43:04
0.2377 ریال3:42:12
0.2378 ریال3:37:03
0.2377 ریال3:22:04
0.2393 ریال3:21:12
0.2377 ریال3:17:04
0.2379 ریال3:15:05
0.2379 ریال3:15:05
0.2393 ریال3:14:11
0.2379 ریال3:12:04
0.2378 ریال3:08:04
0.2393 ریال3:07:11
0.2377 ریال3:02:04
0.2376 ریال2:56:13
0.2375 ریال2:50:06
0.2375 ریال2:50:06
0.2376 ریال2:49:13
0.2375 ریال2:47:04
0.2376 ریال2:43:05
0.2378 ریال2:42:13
0.2379 ریال2:37:05
0.2376 ریال2:36:05
0.2378 ریال2:35:15
0.2378 ریال2:35:14
0.2376 ریال2:32:04
0.2377 ریال2:29:04
0.2378 ریال2:28:12
0.2377 ریال2:27:04
0.2378 ریال2:07:14
0.2377 ریال2:01:08
0.2378 ریال2:00:22
0.2378 ریال2:00:22
0.2377 ریال1:57:05
0.2393 ریال1:56:13
0.2377 ریال1:52:04
0.2375 ریال1:50:05
0.2375 ریال1:50:05
0.2393 ریال1:49:12
0.2375 ریال1:47:04
0.2376 ریال1:43:05
0.2379 ریال1:42:11
0.2375 ریال1:37:04
0.2378 ریال1:36:04
0.2379 ریال1:35:11
0.2379 ریال1:35:10
0.2378 ریال1:32:04
0.2379 ریال1:27:04
0.238 ریال1:22:05
0.2393 ریال1:21:11
0.238 ریال1:17:04
0.2378 ریال1:15:05
0.2378 ریال1:15:05
0.2393 ریال1:14:11
0.2378 ریال1:08:04
0.2375 ریال1:07:09
0.2378 ریال1:02:05
0.2379 ریال1:01:06
0.2375 ریال1:00:14
0.2375 ریال1:00:13
0.2379 ریال0:57:05
0.2375 ریال0:56:10
0.2377 ریال0:52:04
0.2376 ریال0:42:09
0.2375 ریال0:36:05
0.2376 ریال0:35:10
0.2376 ریال0:35:10
0.2375 ریال0:32:05
0.2376 ریال0:27:04
0.2375 ریال0:22:04
0.2374 ریال0:21:12
0.2375 ریال0:15:05
0.2375 ریال0:15:04
0.2374 ریال0:14:11
0.2375 ریال0:12:04
0.2374 ریال0:08:05
0.2393 ریال0:07:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی