شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زلوتی لهستان / دلار

  • نرخ فعلی:0.2593
  • بالاترین قیمت روز:0.2593
  • پایین ترین قیمت روز:0.259
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2592
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۶:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.2593
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2593 ریال1:36:07
0.2592 ریال1:35:21
0.2592 ریال1:35:20
0.2593 ریال1:29:07
0.2592 ریال1:28:16
0.2593 ریال1:22:06
0.2592 ریال1:21:18
0.2593 ریال1:15:07
0.2593 ریال1:15:07
0.2591 ریال1:14:18
0.2593 ریال1:08:06
0.2591 ریال1:07:16
0.2593 ریال1:01:09
0.2591 ریال1:00:32
0.2591 ریال1:00:24
0.2593 ریال0:57:06
0.2591 ریال0:56:17
0.2593 ریال0:50:09
0.2593 ریال0:50:09
0.259 ریال0:49:17
0.2593 ریال0:43:05
0.259 ریال0:42:16
0.2593 ریال0:36:06
0.2591 ریال0:35:18
0.2591 ریال0:35:18
0.2593 ریال0:29:06
0.2591 ریال0:28:16
0.2593 ریال0:22:06
0.2591 ریال0:21:17
0.2593 ریال0:15:06
0.2593 ریال0:15:06
0.2592 ریال0:14:16
0.2593 ریال0:08:06
0.2592 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات