شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/THB Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / بات تایلند 32.74 32.67 32.85 32.69 (0.12%) 0.04 ۲۲:۳۶:۲۶
زلوتی لهستان / دلار 0.2398 0.2385 0.2409 0.2403 (0.17%) 0.0004 ۲۲:۳۶:۲۶
درهم امارات / 8.9133 8.8943 8.9433 8.8943 (0.18%) 0.0163 ۲۲:۰۷:۴۱
/ درهم امارات 0.8799 0.8762 0.8846 0.8831 (0.25%) 0.0022 ۲۲:۲۸:۳۸
AUD/THB 20.41 20.36 20.67 20.374 (0.23%) 0.046 ۲۲:۳۵:۳۳
PLN/AUD 0.3846 0.3799 0.3861 0.3799 (1.21%) 0.0046 ۲۲:۲۸:۳۸
ARS/THB 0.5031 0.502 0.5048 0.502 (0.04%) 0.0002 ۲۲:۲۸:۳۸
PLN/ARS 15.6307 15.5339 15.6956 15.671 (0.26%) 0.0405 ۲۲:۲۸:۳۸
PLN/BBD 0.4887 0.4795 0.4913 0.4834 (1.2%) 0.0058 ۲۲:۲۸:۳۸
PLN/BHD 0.0905 0.0899 0.091 0.0908 (0.22%) 0.0002 ۲۰:۲۸:۳۸
BRL/THB 6.37 6.37 6.47 6.44 (1.42%) 0.09 ۲۲:۲۸:۴۲
PLN/BRL 1.2357 1.2181 1.2357 1.219 (1.33%) 0.0162 ۲۲:۲۸:۴۱
CAD/THB 23.34 23.319 23.48 23.319 (0.05%) 0.011 ۲۲:۳۵:۳۳
PLN/CAD 0.3364 0.3351 0.3371 0.3356 (0.3%) 0.001 ۲۲:۲۸:۳۹
CHF/THB 33.71 33.66 33.88 33.728 (0.08%) 0.028 ۲۲:۳۵:۳۳
PLN/CHF 0.2329 0.2318 0.2336 0.2325 (0.22%) 0.0005 ۲۲:۳۵:۳۳
PLN/CLP 203.11 200.78 203.13 202.58 (0.28%) 0.56 ۲۲:۲۸:۳۹
CNY/THB 4.6335 4.6292 4.6524 4.6385 (0.14%) 0.0065 ۲۲:۲۸:۳۹
PLN/CNY 1.6955 1.6847 1.6982 1.6932 (0.14%) 0.0024 ۲۲:۲۸:۳۹
PLN/CZK 5.9829 5.9145 6.0163 5.98 (0.04%) 0.0023 ۲۲:۳۵:۳۴
DKK/THB 4.7648 4.7602 4.792 4.7634 (0.03%) 0.0012 ۲۲:۳۵:۳۳
PLN/DKK 1.6479 1.6398 1.652 1.6445 (0.21%) 0.0035 ۲۲:۳۵:۳۴
PLN/EGP 3.7846 3.7686 3.8014 3.7982 (0.23%) 0.0088 ۲۲:۲۸:۳۹
EUR/THB 35.381 35.381 35.778 35.517 (0.12%) 0.044 ۲۲:۳۵:۳۳
PLN/EUR 0.2208 0.2196 0.2212 0.2203 (0.18%) 0.0004 ۲۲:۳۵:۳۴
GBP/THB 40.1 40.1 40.835 40.6 (0.06%) 0.025 ۲۲:۳۵:۳۳
PLN/GBP 0.1935 0.1921 0.1948 0.193 (0.93%) 0.0018 ۲۲:۳۵:۳۴
HKD/THB 4.2223 4.2139 4.2369 4.2272 (0.11%) 0.0048 ۲۲:۳۵:۳۳
PLN/HKD 1.8589 1.8494 1.8655 1.864 (0.29%) 0.0053 ۲۲:۲۸:۳۹
PLN/HUF 79.11 77.591 79.429 79.124 (0.07%) 0.058 ۲۲:۳۵:۳۴
HUF/THB 0.099 0.099 0.1014 0.1013 (2.12%) 0.0021 ۲۲:۲۸:۳۹
IDR/THB 0 0.7655 0.7655 0.7655 (0%) 0 ۱۶ اسفند
PLN/IDR 3880.43 3778.13 3895.42 3807.83 (2.03%) 77.16 ۲۲:۲۸:۴۰
INR/THB 0.4316 0.4282 0.4318 0.4287 (0.56%) 0.0024 ۲۲:۳۵:۳۳
PLN/INR 18.19 18.19 18.35 18.34 (0.66%) 0.12 ۲۲:۲۸:۴۰
ISK/THB 0.2281 0.2279 0.2294 0.2293 (0.57%) 0.0013 ۲۲:۰۷:۴۳
PLN/ISK 34.44 34.26 34.47 34.29 (0.47%) 0.16 ۲۲:۲۸:۴۰
PLN/JMD 33.06 32.92 33.21 33.18 (0.24%) 0.08 ۲۲:۲۸:۴۰
PLN/JOD 0.1701 0.1693 0.1708 0.1707 (0.23%) 0.0004 ۲۰:۲۸:۳۹
PLN/JPY 26.123 25.9846 26.1993 26.069 (0.16%) 0.0417 ۲۲:۳۵:۳۴
JPY/THB 0.3001 0.3001 0.302 0.3003 (0.17%) 0.0005 ۲۲:۳۵:۳۳
PLN/KES 25.44 25.27 25.51 25.49 (0.12%) 0.03 ۲۲:۲۸:۴۱
KRW/THB 0.0269 0.0269 0.0271 0.027 (0%) 0 ۲۰:۲۸:۳۴
PLN/KRW 291.28 290.38 292.66 290.85 (0.28%) 0.8 ۲۲:۲۸:۴۰
PLN/LBP 363.78 362.24 365.35 365.16 (0.29%) 1.05 ۲۲:۰۷:۴۳
PLN/LKR 46.47 45.68 46.56 46.04 (1.06%) 0.49 ۲۰:۴۲:۴۵
PLN/LTL 0 0.8223 0.8279 0.8223 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
PLN/MAD 2.4621 2.4512 2.4655 2.4591 (0.08%) 0.0019 ۲۲:۲۸:۴۰
MXN/THB 1.3598 1.3598 1.3971 1.3896 (1.81%) 0.0247 ۲۲:۲۸:۴۰
PLN/MXN 5.7708 5.6448 5.8866 5.7398 (2.56%) 0.1468 ۲۲:۳۵:۳۴
MYR/THB 7.5398 7.523 7.579 7.523 (0.13%) 0.0098 ۲۲:۳۵:۳۳
PLN/MYR 1.042 1.0351 1.0444 1.0421 (0.09%) 0.0009 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/NAD 4.381 4.2939 4.3901 4.3343 (1.2%) 0.052 ۲۲:۲۸:۴۱
NOK/THB 3.1905 3.1774 3.2201 3.2067 (0.5%) 0.0159 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/NOK 2.461 2.4428 2.4793 2.4455 (0.64%) 0.0157 ۲۲:۳۵:۳۴
PLN/NPR 29.27 29.11 29.38 29.34 (0.14%) 0.04 ۲۲:۲۸:۴۱
NZD/THB 19.71 19.48 19.86 19.702 (0.09%) 0.018 ۲۲:۳۵:۳۳
PLN/NZD 0.3984 0.3956 0.3997 0.3956 (0.61%) 0.0024 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/OMR 0.0923 0.0919 0.0927 0.0926 (0.22%) 0.0002 ۲۰:۲۸:۴۰
PLN/PAB 0.2395 0.2385 0.2407 0.2404 (0.25%) 0.0006 ۲۰:۲۸:۴۰
PHP/THB 0.6479 0.647 0.6504 0.6473 (0.2%) 0.0013 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/PHP 12.09 12.05 12.15 12.14 (0.33%) 0.04 ۲۰:۲۸:۴۰
PKR/THB 0.1954 0.1949 0.1958 0.195 (0.15%) 0.0003 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/PKR 40.36 40.19 40.54 40.39 (0.02%) 0.01 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/QAR 0.8724 0.8687 0.8762 0.8755 (0.26%) 0.0023 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/RON 1.0666 1.0615 1.0684 1.0626 (0.43%) 0.0046 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/RUB 17.99 17.6 17.99 17.75 (1.46%) 0.26 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/SAR 0.9014 0.8968 0.9059 0.9047 (0.25%) 0.0023 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/SEK 2.4136 2.39 2.4231 2.4059 (0.71%) 0.0172 ۲۲:۳۵:۳۳
PLN/SGD 0.3418 0.3399 0.3423 0.3407 (0.35%) 0.0012 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/THB 7.84 7.83 7.88 7.85 (0%) 0 ۲۰:۴۲:۴۵
PLN/TRY 1.6254 1.6007 1.6272 1.6017 (1.55%) 0.0248 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/TWD 7.22 7.17 7.23 7.23 (0%) 0 ۲۰:۴۲:۴۵
PLN/VEF 23152.1473 23137.18 24287.2057 24274.9449 (4.8%) 1112.8087 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/XAF 144.61 143.97 145.36 145.17 (0.35%) 0.5 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/XCD 0.652 0.6485 0.6547 0.6539 (0.25%) 0.0016 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/XOF 145.98 145.03 146.11 145.95 (0.05%) 0.08 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/ZAR 4.3712 4.2922 4.375 4.3393 (0.88%) 0.0384 ۲۲:۲۸:۴۱
PLN/UAH 6.5576 6.5043 6.5754 6.5597 (0.03%) 0.0018 ۲۲:۲۸:۴۱
RUB/THB 0.4362 0.436 0.4455 0.4425 (1.58%) 0.0069 ۲۲:۲۸:۴۱
SAR/THB 8.7051 8.6848 8.7349 8.6848 (0.2%) 0.0177 ۲۲:۰۷:۴۴
SEK/THB 3.2527 3.2475 3.2876 3.2876 (1.09%) 0.0356 ۲۲:۲۸:۴۲
SGD/THB 22.9636 22.954 23.0861 22.954 (0.05%) 0.0112 ۲۲:۳۵:۳۳
TWD/THB 1.0878 1.0836 1.0927 1.0849 (0.25%) 0.0027 ۲۲:۳۵:۳۳
ZAR/THB 1.7883 1.7883 1.8283 1.7983 (0.04%) 0.0007 ۲۲:۳۵:۳۳
TRY/THB 4.84 4.83 4.91 4.91 (1.66%) 0.08 ۱۸:۴۲:۴۳
VEF/THB 0 0.29 0.29 0.29 (0%) 0 ۱۵ تیر
CNH/THB 4.634 4.634 4.634 4.634 (0.02%) 0.001 ۰۹:۱۴:۱۲
PLN/COP 0 834.25 834.85 834.25 (0%) 0 ۲ مرداد
XAU/THB 53888 53888 53888 53888 (0.17%) 92 ۱۱:۱۴:۱۳
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی