شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PLN/SGD Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار سنگاپور 1.4171 1.4168 1.4262 1.418 (0.06%) 0.0008 ۰۱:۳۶:۰۵
زلوتی لهستان / دلار 0.2402 0.2394 0.2406 0.2404 (0.12%) 0.0003 ۰۱:۳۶:۰۵
درهم امارات / 0.3859 0.3859 0.386 0.386 (0.05%) 0.0002 ۰۰:۴۹:۱۵
/ درهم امارات 0.8816 0.8816 0.8834 0.8834 (0.03%) 0.0003 ۰۰:۴۹:۱۵
AUD/SGD 0.8976 0.8881 0.8993 0.8881 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/AUD 0.3791 0.3791 0.3791 0.3791 (0.21%) 0.0008 ۰۰:۰۷:۱۶
ARS/SGD 0.0218 0.0218 0.0219 0.0219 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/ARS 15.6445 15.6445 15.6765 15.6765 (0.04%) 0.0055 ۰۰:۴۹:۱۵
PLN/BBD 0.4826 0.4826 0.4906 0.4906 (1.49%) 0.0072 ۰۰:۴۹:۱۵
PLN/BHD 0.0907 0.0907 0.0908 0.0908 (0%) 0 ۰۰:۴۹:۱۵
BRL/SGD 0.278 0.278 0.2784 0.2781 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/BRL 1.2247 1.2247 1.2248 1.2248 (0.48%) 0.0058 ۰۰:۴۹:۱۶
CAD/SGD 1.0119 1.0119 1.0168 1.0168 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/CAD 0.3363 0.3361 0.3363 0.3361 (0.15%) 0.0005 ۰۰:۴۹:۱۶
CHF/SGD 1.4666 1.4658 1.4676 1.4658 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/CHF 0.232 0.232 0.2325 0.2325 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/CLP 202.24 202.24 202.65 202.65 (0.03%) 0.07 ۰۰:۴۹:۱۶
CNY/SGD 0.2012 0.2012 0.2016 0.2016 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/CNY 1.6904 1.6904 1.6938 1.6938 (0.04%) 0.0006 ۰۰:۴۹:۱۶
PLN/CZK 5.937 5.937 5.98 5.98 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
DKK/SGD 0.2077 0.2074 0.2077 0.2074 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/DKK 1.6407 1.6407 1.6445 1.6445 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/EGP 3.7925 3.7925 3.7995 3.7995 (0.03%) 0.0013 ۰۰:۴۹:۱۸
EUR/SGD 1.5481 1.548 1.5502 1.548 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/EUR 0.2198 0.2198 0.2203 0.2203 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
GBP/SGD 1.7662 1.7638 1.7674 1.7638 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/GBP 0.1927 0.1927 0.193 0.193 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
HKD/SGD 0.1828 0.1828 0.1839 0.1839 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/HKD 1.8613 1.8613 1.8644 1.8644 (0.02%) 0.0004 ۰۰:۴۹:۱۷
PLN/HUF 77.643 77.643 79.124 79.124 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/IDR 3802.16 3802.16 3809.16 3809.16 (0.03%) 1.33 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/INR 18.32 18.32 18.35 18.35 (0.05%) 0.01 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/ISK 34.3 34.3 34.32 34.32 (0.09%) 0.03 ۰۰:۴۹:۱۷
PLN/JMD 33.13 33.13 33.19 33.19 (0.03%) 0.01 ۰۰:۴۹:۱۷
PLN/JOD 0.1704 0.1704 0.1707 0.1707 (0%) 0 ۰۰:۴۹:۱۷
PLN/JPY 26.0392 26.0392 26.0922 26.069 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
JPY/SGD 0 0.0131 0.0132 0.0131 (0%) 0 ۲۰ فروردین
PLN/KES 25.46 25.46 25.5 25.5 (0.04%) 0.01 ۰۰:۴۹:۱۷
PLN/KRW 290.99 290.99 291.25 291.25 (0.14%) 0.4 ۰۰:۴۹:۱۷
KRW/SGD 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۵ فروردین
KWD/SGD 4.5426 4.5426 4.5439 4.5439 (0.04%) 0.0019 ۰۰:۴۹:۱۷
PLN/LBP 364.61 364.61 365.21 365.21 (0.01%) 0.05 ۰۰:۴۹:۱۷
PLN/LKR 45.97 45.97 46.05 46.05 (0.02%) 0.01 ۰۰:۴۹:۱۷
PLN/LTL 0 0.8223 0.8279 0.8223 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
PLN/MAD 2.4575 2.4575 2.4618 2.4618 (0.11%) 0.0027 ۰۰:۴۹:۱۷
MXN/SGD 0.0598 0.0594 0.0602 0.0594 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/MXN 5.6948 5.6706 5.7398 5.7398 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
MYR/SGD 0.3271 0.3271 0.3275 0.3275 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/MYR 1.0406 1.0406 1.0422 1.0422 (0.01%) 0.0001 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/NAD 4.3449 4.3449 4.3473 4.3473 (0.3%) 0.013 ۰۰:۴۹:۱۸
NOK/SGD 0.1383 0.1383 0.1387 0.1387 (0.29%) 0.0004 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/NOK 2.4631 2.4455 2.4631 2.4455 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/NPR 29.32 29.32 29.35 29.35 (0.03%) 0.01 ۰۰:۴۹:۱۸
NZD/SGD 0.8622 0.8552 0.8622 0.8552 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/NZD 0 0.3956 0.3997 0.3956 (0%) 0 ۲۱ فروردین
PLN/OMR 0 0.0919 0.0927 0.0926 (0%) 0 ۲۱ فروردین
PLN/PAB 0.2405 0.2405 0.2405 0.2405 (0.04%) 0.0001 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/PHP 0 12.05 12.15 12.14 (0%) 0 ۲۱ فروردین
PLN/PKR 40.4 40.4 40.4 40.4 (0.02%) 0.01 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/QAR 0.8758 0.8758 0.8758 0.8758 (0.03%) 0.0003 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/RON 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 (0.09%) 0.001 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/RUB 17.86 17.85 17.86 17.85 (0.56%) 0.1 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/SAR 0.9038 0.9038 0.905 0.905 (0.03%) 0.0003 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/SEK 2.3894 2.3894 2.4059 2.4059 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/SGD 0.3409 0.3409 0.3409 0.3409 (0.06%) 0.0002 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/THB 7.86 7.86 7.86 7.86 (0.13%) 0.01 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/TRY 1.6054 1.6054 1.6054 1.6054 (0.23%) 0.0037 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/TWD 0 7.17 7.23 7.23 (0%) 0 ۲۱ فروردین
PLN/VEF 24253.0814 24253.0814 24284.2854 24284.2854 (0.04%) 9.3405 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/XAF 145.04 145.04 145.23 145.23 (0.04%) 0.06 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/XCD 0.6533 0.6533 0.6541 0.6541 (0.03%) 0.0002 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/XOF 145.82 145.82 145.97 145.97 (0.01%) 0.02 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/ZAR 4.3485 4.3484 4.3485 4.3484 (0.21%) 0.0091 ۰۰:۴۹:۱۸
PLN/UAH 6.5537 6.5537 6.5627 6.5627 (0.05%) 0.003 ۰۰:۴۹:۱۸
SAR/SGD 0.3769 0.3769 0.3769 0.3769 (0.05%) 0.0002 ۰۰:۴۹:۱۸
SEK/SGD 0.1427 0.1427 0.1427 0.1427 (0.07%) 0.0001 ۰۰:۴۹:۱۸
TRY/SGD 0.2125 0.21 0.2125 0.21 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
TWD/SGD 0.0472 0.0472 0.0473 0.0473 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
VEF/SGD 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۲ آبان
ZAR/SGD 0.0783 0.0781 0.0784 0.0781 (0%) 0 ۰۰:۵۶:۰۸
PLN/COP 0 834.25 834.85 834.25 (0%) 0 ۲ مرداد
INR/SGD 0 0.0186 0.0186 0.0186 (0%) 0 ۲۱ فروردین
IDR/SGD 0 0.0088 0.0088 0.0088 (0%) 0 ۲۰ فروردین
THB/SGD 0 0.0435 0.0435 0.0435 (0%) 0 ۲۰ فروردین
BTC/SGD 0 10700 10700 10700 (0%) 0 ۲۱ فروردین
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی